Posted: กรกฎาคม 8, 2015 in ไม่มีหมวดหมู่

อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน

โทรทัศน์ : เครื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : เครื่อง
คอมพิวเตอร์ : เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : เครื่อง
เครื่องฉาย (LCD Projector) : เครื่อง ความเร็วอินเทอร์เน็ต :
กล้องวีดีโอ : เครื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต :
กล้องถ่ายภาพนิ่ง : เครื่อง เครื่องเล่น CD/DVD : เครื่อง

ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

จำนวนนักเรียน อ.1-3 : 92 คน จำนวนนักเรียน ป.1-6 : 267 คน
จำนวนนักเรียน ม. 1-3 : 71 คน จำนวนนักเรียน ม. 4-6 : 0 คน
จำนวนครู/อาจารย์ : 13 คน จำนวนบุคลากรอื่นๆ : 14 คน

ห้องเรียนและอาคารเรียน

ห้องเรียน : ห้อง อาคารเรียน – ไม้ : อาคาร
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ : ห้อง อาคารเรียน – ปูน : อาคาร
ห้องคอมพิวเตอร์ : ห้อง โรงยิม : อาคาร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา : ห้อง อาคารเอนกประสงค์ : อาคาร
ห้องสมุด : ห้อง โรงอาหาร : อาคาร

“ดอกประดู่”

“ดอกประดู่”  ดอกไม้ประจำโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นไม้ยืนต้นทีมีเนื้อแข็งเปรียบเสมือนสถาบันที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งให้ร่มเงา ใบสีเขียวสดเป็นพุ่มหนา เปรียบเสมือน ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้และดูแลลูกศิษย์ ดอกสีเหลืองสดใส(สีของโรงเรียน) เปรียบเสมือนพลังแห่งความรักความสามัคคีของนักเรียน และจะร่วงหล่นประมาณปลายเดือนมีนาคม อันแสดงถึงการอำลาจากสถาบันของนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียน

การเป็นมงคล  คนไทยโบราณ เชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่เพราะ ประดู่ คือ ความพร้อม ความร่วมมือ ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา คนไทยโบราณเชื่อว่า ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรี ที่สำคัญของคนพื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ทำเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

ครูสาโรจน์  มาหมื่น

ผลงานของเรา

ดนตรีไทย – พื้นเมือง

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีูประจำปี

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)

ฝึกให้นักเรียนรู้จักซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรี

ฝึกซ้อมเพื่อออกงานให้บริการชุมชน

ออกให้บริิการชุมชน

ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ

ร่วมแสดงในงานต่างๆ

แสดงในวันสำคัญ

ออกให้บริการในระดับอำเภอ

ดนตรีสากล – ดุริยางค์

วงดนตรีสากลของโรงเรียน

ออกให้บริการและแสดงในงานต่างๆ

ดุริยางค์ของโรงเรียนออกให้บริการชุมชน

ดุริยางค์ร่วมบรรเลงในวันสำคัญต่างๆ

ร่วมบรรเลงถวายพระพร

ล่า ลา ล้า…..ล้า ลา……..

ชมรมดนตรี

ชมรมดนตรี ของโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2548 โดยนายสาโรจน์ มาหมื่น ครุอันดับ คศ.2 ได้ย้ายมาปฏิบัติการสอน ที่โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้เห็นว่านักเรียนมีความพร้อม มีศักยภาพทางี และมีความสนใจ จึงได้จัดทำโครงการ จัดตั้งชมรมดนตรี ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนและเยาวชนให้รู้จักการเล่นดนตรี และศิลปะพื้นบ้านล้านนา ศิลปะไทย รวมทั้งศิลปะสากล อีกทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนให้มีความละเอียดอ่อน มีสมาธิ รู้จักรักและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการดึงเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ปัจจุบันนี้มีสมาชิกชมรมทั้งสิ้น 148 คน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ไม่พบข้อมูล

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      adsl
ความเร็ว:
      12/1 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      high
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
      
ความเร็ว:
       13/1
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       1500
ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ปีการศึกษา

เลือกปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2548

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
5
10
15
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
20
16
36
1
ป.2
23
16
39
1
ป.3
20
21
41
1
ป.4
21
21
42
1
ป.5
20
19
39
1
ป.6
22
18
40
1
รวมประถม
126
111
237
6
ม.1
16
27
43
2
ม.2
29
34
63
2
ม.3
27
16
43
2
รวมมัธยมต้น
72
77
149
6
ม.4
23
16
39
2
ม.5
7
18
25
2
ม.6
5
24
29
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
58
93
6
รวมทั้งหมด
248
262
510
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
โฆษณา

instagram-music-840x420

บางคนอาจจะเห็นแล้ว หรือบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้่ยินเรื่องของ Instagram Music วันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักว่ามันคืออะไร

Instagram Music ไม่ใช่แอพฯใหม่จาก Facebook มันเป็น User ที่ใช้ชื่อว่า @music แล้วมันพิเศษอย่างไร เราควรจะติดตามมันหรือไม่?

Kevin Systrom ซีอีโอผู้ก่อตั้งอินสตาแกรม ได้กล่าวว่า บัญชีที่มีชื่อว่า Music จะทำการรวบรวมเพลงจากทั่วทั้งโลก รวมถึงการค้นหาผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางดนตรีมานำเสนอ เราจะหยิบเพลงน่าสนใจ, ภาพปกอัลบัมเก๋ๆ ขึ้นมาแนะนำทุกสัปดา

ที่มา : http://www.makeuseof.com/tag/instagram-music-whats-it-all-about/

Galaxy-S6-edge-Iron-Man-Limited-Edition

หลายคนอาจจะพอทราบมาบ้างว่า Samsung เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในการสร้างหนัง Avengers เพื่อให้สินค้าของตนได้ไปปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ จึงไม่น่าแปลกใจหากซัมซุงจะผลิต Galalxy S6 Edge รุ่นพิเศษ ธีมหนัง Avengers ออกมาจำหน่าย

หลังจากที่มีข่าวว่ากำลังซุ่มทำ S6 Edge Iron Man ตอนนี้ Samsung ก็เปิดตัวออกมาให้ยดโฉมแล้วอย่างเป็นทางการ ตัวเครื่องประกอบไปด้วยสีแดงและทองดูหรูหรา พร้อม ROM ที่ปรับแต่งมาแบบพิเศษ (แค่ธีมน่ะแหละ) ไม่มี J.A.R.V.I.S. แต่มี Google Now ให้ใช้ ในกล่องจะแถมแท่นชาร์จไร้สายแบบเตาปฏิกรณ์ Arc reactor สุดเท่ไปให้ใช้งานด้วย

เรื่องเศร้า คือ Samsung จะวางจำหน่ายแค่ในประเทสเกาหลีใต้เท่านั้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม และจะขายที่จีนกับฮ่องกงในเดือนมิถุนายน ส่วนประเทศอื่นไม่มีข่าวว่าจะวางขาย

ที่มา : http://www.engadget.com/2015/05/25/iron-man-edition-galaxy-s6-edge/

 

lenovo-smart-cast-f

แต่ก่อน Samsung สมาร์ทโฟนที่มีโปรเจคเตอร์ติดตั้งมาในตัว ถ้าใครยังจำได้มัน คือ Galaxy Bean มีออกมาถึง 2 รุ่น แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นัก แต่ล่าสุด Lenovo หยิบไอเดียนี้ขึ้นมาใช้อีกครั้งโดยใส่ของเล่นใหม่เข้าไป ใช้โปรเจคเตอร์ฉายภาพหน้าจอ Touchscreen หรือ Virtual keyboard ลงบนโต๊ะ

ในงานสัมมนา Lenovo Tech World เลอโนโวได้เปิดตัว Smart Cast สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่มีการติดตั้ง Focus-free laser projector ในตัว ในการใช้งานผู้ใช้สามารถตั้งสมาร์ทโฟน กดฉายภาพหน้าจอหรือคีย์บอร์ดลงบนพื้นโต๊ะ แ้วเราก็จะได้ Projected touchscreen พร้อมใช้งาน เราสามารถเล่นเปียโน หรือแม้กระทั่ง Fruit Ninja หากคิดไม่ออก ลองชมวิดีดีโอเดมดูครับว่าล้ำขนาดไหน

Lenovo ยังไม่เปิดเผยว่าจะวางจำหน่าย Smart Cast เมื่อไหร่ แต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นมันในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

ที่มา : http://www.engadget.com/2015/05/28/lenovo-smart-cast-laser-projector-smartphone

มัยนี้ เรื่องราวของเงินๆ ทองๆ ไม่จำเป็นต้องเดินไปธนาคาร หรือไปหน้าตู้ ATM อีกต่อไปแล้วครับ ถึงแม้ว่าหลายๆ ธนาคารจะมีแอพฯ ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตาม แต่มันจะสะดวกแค่ไหนล่ะครับ ถ้าหากเราแชทๆ อยู่ แล้วสามารถกดโอนเงินได้ทันที วันนี้ Facebook เพิ่ม ฟีเจอร์นี้ลงไปแล้วครับ 

3WF9oO

Facebook เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ สามารถโอนเงินให้เพื่อนของเราด้านผ่านหน้าแชทใน Messenger ได้ เพียงแค่คุณเปิดหน้าแชทของเพื่อนที่คุณจะทำการโอนขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม $ ใส่จำนวนเงินลงไป กดปุ่ม Pay แล้วใส่เลขบัตรเดบิต แค่นี้เงินก็จะถูกส่งไปให้ผู้รับแล้ว

ในด้านของผู้รับ ก็แค่เปิดหน้าแชทนั้นขึ้นมา แล้วใส่เลขบัตรเดบิต แค่นี้ก็จะได้รับเงินที่เพื่อนส่งมาให้แล้ว ซึ่งจะใช้เวลา 1-3 วันในวันทำการ เงินก็จะเข้ามาในบัญชีของผู้รับแล้ว (รองรับบัตร VISA และ MASTER CARD)

ในส่วนของความปลอดภัย Facebook ข้อมูลทางด้านการเงินนี้ไว้อย่างปลอดภัยที่สุด และหากผู้ใช้งาน ต้องการเข้าถึงข้อมูลจะต้องใส่รหัส PIN ที่ผู้ใช้ต้องตั้งไว้ก่อน หรือใน Touch ID ก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้ ทั้งนี้ Facebook จะเปิดให้บริการฟีเจอร์นี้ในสหรัฐอเมริกาก่อน รองรับทั้งใน iOS, Android และบน Desktop

ที่มา : http://newsroom.fb.com/news/2015/03/send-money-to-friends-in-messenger

google-tone

วันแห่งการแชร์ลิงค์ให้เพื่อนด้วยการ Copy ลิงค์ไป Paste ผ่านโปรแกรมต่างๆ อาจจะกำลังจากเราไป หลงจากกูเกิลได้เปิดตัวโปรแกรมใหม่ Google Tone เป็นส่วนหนึ่งของ Chrome extension ความสามารถของมันคือแบ่งปันลิงค์ที่คุณกำลังดูอยู่ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วยเสียง งานนี้คอมพิวเตอร์ที่จะรับลิงค์จึงจำเป็นต้องมีไมโครโฟนเพื่อรับเสียงด้วย

ที่มา http://news.thaiware.com/6097.html

iOS-9-Concept

 

iOS 9 ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่จาก Apple ที่คาดว่าเราจะได้เห็นมันในงาน WWDC 2015 ช่วงเดือนมิถุนายน มีรายงานจาก 9to5 ว่า Apple จะไม่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของ iOS 9 มากนัก แต่จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเบื้อหลังการทำงานของตัว iOS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งาน iOS ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะใช้งานบน iDevice รุ่นไหนก็ตาม

ความน่าสนใจอยู่ที่ iOS 9 มีความเป็นไปได้สูงที่จะรองรับ iPad mini และ iPhone 4s ด้วย โดยวิศวกรจะทำการแก้ไขโค๊ดโปรแกรมให้ทำงานบนเครื่องที่ทรัพยากรต่ำอย่างเหมาะสม ไม่เพียงแค่ตัว OS แต่ตัวแอพพลิเคชั่นจะถูกลดขนาดลง เพื่อให้เครื่องมีพื้นที่ว่างเหลือมากกว่าเดิม

สำหรับเทคนิคที่ Apple นำมาใช้ในการลดขนาดของแอพฯ คือการนำเอา “Application Binary Interface (ABI) stability” ไปเก็บไว้ใน iOS และ OS X ตั้งแต่แรกแทนที่จะมาาบรรจุไว้ในแอพฯ เพื่อลดขนาดไฟล์ นักพัฒนาจะสามารถใช้มันได้ใน Swift 2.0 ที่น่าจะเปิดตัวพร้อมกันกับ iOS 9

นอกเหนือจากการ Optimize การทำงานแล้ว อีกเรื่องที่ iOS 9 (รวมถึง OS X) จะถูกปรับปรุง คือ ด้านความปลอดภัยที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้เข้มงวดกว่าเดิม โดยจะสูงถึงระดับ Kernel-level เพื่อให้มัลแวร์ยากที่จะก่อกวนระบบได้ แต่นั่นก็รวมถึงการ Jailbreak ที่อาจจะมาถึงทางตันด้วยเช่นกัน

ที่มา : http://www.iphonehacks.com/2015/05/ios-9-quality-focus-legacy-support.html